28 okt 2015

Kvinnor och hiv 2015 – konferensrapport

Heldagskonferensen Kvinnor och hiv ägde rum i Stockholm den 11 juni 2015 och arrangerades av Regionala rådet för STI/hivprevention och Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting, på initiativ av hivpositiva kvinnor som tröttnat på att leva i tystnad. Under denna konferens samlades kvinnor som lever med hiv, deras anhöriga, representanter för en rad frivilligorganisationer och relevanta myndigheter samt personal från hälso- och sjukvård för att diskutera hivpositiva kvinnors specifika frågor, erfarenheter och behov.

Konferensrapporten från konferensen går att ladda ner och beställa som pappersutgåva på www.lafa.nu.

Innehåll:

  • Sammanfattning
  • Att vara kvinna och leva med hiv: ett historiskt perspektiv på den resa som kvinnorna har gjort
  • ”Vet man inte mycket om hiv, då dömer man” – hur kvinnor som lever med hiv ser på och lever ut sin sexualitet
  • Samtal: Hälsa och rättigheter. Vilka utmaningar har kvinnor som lever med hiv?
  • Överlevnad men till vilket ”pris”?
  • Graviditet, förlossning och hiv
  • Samtal: Familjer som lever med hiv
  • Samtal: Vilket bemötande och stöd får kvinnor idag som lever med hiv?
  • Vad påverkar thailändska kvinnors vårdsökningsbeteende?
  • Når hivprevention alla kvinnor som behöver information?