25 maj 2020

Det har varit viktigt för många att Hiv-Sverige har fört talan när det har behövts!

Elisabeth FlodinTänk vad lycklig jag känner mig! Pusselbitarna lägger sig på plats i livet. Att få diskutera och fördjupa sig i  frågor som berör oss som lever med hiv eller är närstående har fortsatt i ny regi för mig. En flytt från södra Sverige innebar att jag fick slutföra mitt engagemang i positiva gruppen väst i Göteborg. Det har varit min livboj i flera år. Att nu få förtroendet att ingå i Hiv -Sveriges styrelse känns både spännande och viktigt.

Hiv-Sverige är med och motverkar diskriminering och skapar lagar, regler som leder till förbättring för personer som lever med hiv.

Vårt samarbete med andra organisationer, myndigheter, politiker och beslutsfattare både på lokal, regional, nationell och global  nivå är viktiga.

Det har gått en tid sedan jag fick min diagnos och vägen fram till i dag har inte varit spikrak men jag har alltid varit intresserad av ämnet, även om jag inte varit öppen med att jag lever med hiv de första 18 åren.

Med dagens effektiva mediciner så är nivåerna av virus så låga i kroppen, praktiskt taget noll , även kallad omätbar virusnivå. Detta är fantastiskt.

Vid omätbar virusnivå kan hiv inte längre skada immunförsvaret och kan inte överföras till andra vid varken oskyddad sex eller graviditet.

Hiv- Sverige har genom åren arbetat med att hålla personer som lever med hiv välinformerade om bland annat rättigheter och skyldigheter, aktuella frågor kring hiv samt den medicinska utvecklingen.

Äldreprojektet var ett nationellt, treårigt projekt mellan 2016 och 2019. Det finansierades av arvsfonden med Hiv- Sverige som huvudman.

Det känns stort att varit med i detta och resultatet blev bland annat en bok där vi alla har berättat vår väg i att leva med hiv. Titeln blev Leva livet- Att åldras med hiv.

Äldreprojektet arbetade även med att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Projektet vände sig också till närstående och till yrkesverksamma inom exempelvis vård och omsorg.

Hiv-Sverige delar även ut Heders-Red Ribbon, det är en utmärkelse som delas ut årligen. Utmärkelsen tilldelas en person , förening eller företag som under året har gjort något betydelsefullt för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Utmärkelsen består av en medalj i guld och granater designad och tillverkad av Michaela de la Cour samt ett diplom.

Hiv-Sverige firar snart 30 år och även om jag själv inte varit med från början så vet jag att det har rätts ut många frågetecken gällande hiv, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Tacksamt deltar jag i arbetet framåt.

Elisabeth Flodin

Vice ordförande Hiv-Sverige