Post- och besöksadress

Industrigatan 6
112 46 Stockholm

E-post: info@hiv-sverige.se

 

Anna Malm Christensen
Organisationsutvecklare

Mobil: 073-944 98 90
E-post: anna.m.christensen@hiv-sverige.se

 

Simon Blom
Ombudsman

Mobil: 0707- 73 78 84
E-post: ombudsman@hiv-sverige.se

Elisabeth Flodin
Ordförande

Mobil: 073-800 07 46
E-post: ordforande@hiv-sverige.se