Kansli

Sören Juvas
Ombudsman

Mobil: 070-773 78 84
Mejl: soren.juvas@hiv-sverige.se

Malin Falknert
Verksamhetsansvarig
Dataskyddsombud

Mobil: 073-944 98 90
Mejl: malin.falknert@hiv-sverige.se 

 

Post- och besöksadress

Industrigatan 6
112 46 Stockholm