22 feb 2016

Kallelse till Hiv-Sveriges årsmöte 2016

Hiv-Sverige inbjuder härmed representanter från våra medlemsföreningar och alla enskilda medlemmar till årsmöteshelg den 16 och 17 april.


16 april – Presentation, kl 12.30-16.30. Gemensam middag, kl 18.00-21.00

17 april – Årsmötet, kl 10.00-14.00

Plats: Tjurbergsgatan 29, Stockholm

Anmälan: Sker senast 4:e mars till: ordforande@hiv-sverige.se

Meddela med ditt namn, eventuella kostpreferenser, om du vill boka hotellrum via Hiv-Sverige och om du kommer deltaga på middagen den 16 april.

Praktisk information:

  • Årsmöteshandlingar och en detaljerad dagordning kommer att skickas ut senast 2 veckor innan mötet.
  • Varje medlemsförening står för resa och uppehälle för sina delegater, detsamma gäller för enskild medlem.
  • Hiv-Sverige bjuder på middag på lördagen och lättare förtäring på söndagen.

Välkommen!