20 dec 2021

Julhälsning från Hiv-Sveriges styrelse

2021 har varit ytterligare ett år i skuggan av Covid-19 och allt som det har fört med sig med att hålla avstånd och restriktioner.

Den digitala tekniken har hjälpt oss att driva vår verksamhet och hålla olika möten men vi saknar det personliga mötet som är det bästa sättet att möte människor.

Styrelsen vill tacka alla våra medlemsorganisationer, enskilda medlemmar och andra som har bidragit till vår verksamhet 2021.

Nu laddar vi inför 2022 års utmaningar och hoppas att vi kan ses snart!

God Jul och ett Gott Nytt år 2022!

 

Hiv-Sveriges styrelse gm. Elisabet Flodin ordförande