15 maj 2014

Jan Albert tilldelas Heders-Red Ribbon 2014

På måndag den 19 maj delar Hiv-Sverige ut utmärkelsen Heders Red-Ribbon till Jan Albert med motiveringen: För sin forskning på hivviruset och för att med sin rapport ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” bevisat att personer som har en välinställd behandling inte överför hiv.

Jan Albert är professor i smittskydd och överläkare vid Karolinska Institutet.

Varje år i maj, i anslutning till International AIDS Candlelight Memorial Day, delar Hiv-Sverige ut sin utmärkelse Heders-Red Ribbon. Utmärkelsen tilldelas den eller de som under föregående år har gjort en betydande insats för att förbättra situationen för personer som lever med hiv i Sverige. Valet görs av Hiv-Sveriges styrelse. Utmärkelsen består av ett diplom samt en Red Ribbon-medalj i guld och granater av smyckedesignern Michaela de la Cour.