26 apr 2016

Inbjudan Candlelight Memorial 2016

Välkommen till Hiv-Sveriges uppmärksammande av Internationella Candlelight Memorial Day med föreläsningar och utdelning av Heders-Red Ribon och mingel

Inbjudan finns att läsa här

Program:

• 14.00 – 14.15 Introduktion.
• 14.15 – 15.15 Kristina Ingemarsdotter Persson från Karolinska Institutet/Folkhälsomyndigheten presenterar ”Sexuell hälsa     bland män som har sex med män i Sverige – preventiva behov och utmaningar”.
• 15.15 – 15.30 Bensträckare.
• 15.30 – 16.30 Föreläsning av årets pristagare av Hiv-Sveriges Heders-Red Ribbon, Elisabeth Ohlson Wallin, och prisutdelning.
• 16.30 – 17.30 Mingel och fika.

Plats: Hiv-Sveriges lokaler, Tjurbergsgatan 29, Stockholm
Tid: Torsdag den 19 maj kl 14.00 – ca 17.30
Föranmälan: till info@hiv-sverige.se senast tisdagen den 17 maj då vi måste veta hur många som kommer.

Välkommen!