20 nov 2014

HIV Testing Week

Internationella HIV Testing Week drar igång i år den 21 november och pågår t.o.m. den 28 november. För att uppmuntra till hivtestning har vi uppmärksammat detta genom att skicka ut affischer till samtliga infektionskliniker i hela Sverige samt till de vårdcentraler som har beställt affischer.

Hivtestning är en del av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt den viktigaste delen av evidensbaserad hivprevention.

Initiativtagare till HIV Testing Week är Hiv-Sverige, infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Brukarförening.

HIV testing week huvud