18 jun 2018

Hiv-Sveriges idéprogram

I idéprogrammet redogörs Hiv-Sveriges grundsyn, de hivpolitiska principer, ställningstaganden och medlemmarnas gemensamma ambition och fokus. Idéprogrammet är i första hand ett styrdokument som vägleder vårt arbete. Idéprogrammet är idag under bearbetning och kommer att behandlas på det extra årsmötet 2020.