27 jun 2019

Hiv-Sverige väljer att inte ha arrangemang på Almedalen 2019

Hiv-Sveriges stol för RFSL och för personer som lever med och berörs av hiv.

Hiv-Sverige har i år valt att inte ha egna arrangemang på Almedalen på grund av förra årets hot från antidemokratiska och våldsbejakande nazister. Förra året hotades vårt gemensamma arrangemang med RFSL och RFSU av nazisterna. Deras närvaro skapade otrygghet för våra medlemmar, anställda och våra besökare. Mot denna bakgrund har vi valt att göra en markering och i år inte ha egna arrangemang.


Vi har tagit beslutet i solidaritet med vår samverkanspartner RFSL som också ställt in deras medverkan på Almedalen. Vi viker oss inte under nazismen, vi värnar om våra medlemmars, besökares och anställdas trygghet och fortsätter vårt viktiga arbete. Det är en skrämmande samhällsutveckling när samhällsresurser så som polisen, går till att skydda nazisternas “rätt” till att hota de demokratiska och mänskliga rättigheterna för alla andra i samhället, istället för att stoppa nazismen. Det finns i dag lagrum i svensk lagstiftning som polisen kan använda för att begränsa nazistisk organisering, men som inte används.

Men detta betyder inte att vi inte kommer lyfta våra frågor eller fortsätta vårt viktiga arbete. Tvärtom betyder detta att vi kommer arbeta ännu hårdare med att stärka och skydda de mänskliga rättigheterna för personer som lever med och berörs av hiv oavsett vem en är, var en är född eller vem en älskar.

Vi uppmanar alla som medverkar på Almedalen att inför varje arrangemang, seminarium, debatt eller panel visa sitt avståndstagande från nazismen och antidemokratisk närvaro. Medverka i mångfaldsparaden under Almedalen och att ha en symbolisk stol för RFSL. Vi på Hiv-Sverige kommer alltid ha en stol för RFSL.