17 aug 2020

HIV-Sverige: ”Tillsätt utredningen om att ta bort informationsplikt”

Debattartikeln är tidigare publicerad på den 15 augusti på QX.se

Sören Juvas. Christina Franzén

Var är utredningen?

Den fjärde mars i år tog Riksdagen ett efterlängtat beslut om att ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv med omätbara virusmängder. Men regeringen har fortfarande inte tillsatt utredningen, i samtal med departementet framkommer det att den inte ens är med på listan över planerade utredningar. Den är inte ens med på listan där departementet ber om pengar för att kunna genomföra utredningar i framtiden.

Att riskdagen överhuvudtaget gick före regeringen i den här frågan är förvånande. Regeringen består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Båda är partier som tagit ställning för en förändring av informationsplikten och har gått till val med den politiken. Miljöpartiet har länge haft den uppfattningen. Den första motionen från en miljöpartist att ändra lagstiftningen kom redan 1999.

Nuvarande statsminister Stefan Löfven uttalade 2012 att hiv inte bör omfattas av informationsplikten. Detta till trots har regeringen inte under de sex år som man har haft makten genomfört förändringen. Och när riksdagen driver och vill ha en förändring kommer ändå inte utredningen på plats.

I år har Hiv-Sverige funnits i 30 år. Frågan om informationsplikten har ständigt varit närvarande och har varit en fråga vi drivit på olika sätt under alla år. Och även om vi inte nådde ända fram att helt få bort hiv vad gäller informationsplikten

Det är något som regeringen vet och har vetat om under lång tid. Vi är ifrågasätter därför trovärdigheten hos regeringen när de åter väljer att försöka lägga frågan åt sidan. Även om det har varit och är stort tryck på regeringen med Covid19 så kan det inte vara svårt att tillsätta den här utredningen.

Vi vet att nuvarande lagstiftning inte har fungerat så som lagstiftaren tänkte vid tillkomsten.

Vi vet att det är en lagstiftning som ökar utanförskap och ökar stigmat för personer som lever med hiv. Det är en lagstiftning som idag är otidsenlig efter det att högsta domstolen satt lagstiftningen ur spel då de friade en person som lever med hiv och inte uppgett sin hivstatus. Högsta domstolen konstaterade att personen inte kunde överföra viruset och att det därmed inte fanns någon anledning att informera.

För Hiv- Sverige och många med oss är det enkelt.

Regeringen måste börja leverera utifrån den politik som både Socialdemokraterna och miljöpartiet gått till val på. De måste även följa riksdagsbeslutet från den 4 mars i år.

Att ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv.