26 maj 2016

Hiv-Sverige startar nytt projekt kring hiv och åldrande

åldras

Vi har länge sett ett behov för att kartlägga kunskapsbehoven inom äldreomsorgen och primärvården för att kunna ge bästa möjliga vård för äldre som lever med hiv. Personer som lever med hiv blir äldre och lever längre och oro för äldreomsorgen och primärvården är något som vi upplever har ökat med åren. Därför såg vi ett behov för att nationellt projekt för att kartlägga behoven och att ta fram ny kunskap- och utbildningsmetod för vårdgivare i landet. Vi är väldigt glada att  Arvsfondsdelegationen har beviljat Hiv-Sverige stöd ur Allmänna arvsfonden för detta projekt som går under benämningen ”Livssituationen för äldre personer som lever med hiv”. 

Syftet med projektet är att förbättra livskvalitén för personer som lever med hiv i nationellt genom att utifrån en kartläggning och behovsanalys ta fram ny relevant metodmaterial för vårdpersonal i mötet med personer som lever med hiv i livets alla skeenden. En viktig målsättning för projektet är att målgruppen ska inkluderas på ett meningsfullt sätt därför är vi stolta att flera patientföreningar för personer som lever med hiv och Borlängekommuns äldreomsorg är delaktiga i projektet. Borlänge kommer har en central roll dom pilotkommun för materialet.  Projektets prioriterade områden är främjande av god psykisk och fysisk hälsa, delaktighet, självstärkande och gemenskap.

Projektet är ett treårigt projekt som kommer att starta under hösten 2016. Projektet kommer att genomföras av Hiv-Sverige tillsammans med Posithiva Gruppen, Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst, Äldreprojektet i Västra Götaland, Kvinnocirkeln Sverige och Borlänge kommun.

Kontaktperson:

Peter Månehall
ombudsman@hiv-sverige.se
08-1200 5101