24 nov 2021

Hiv-Sverige kommenterar Statsbudgeten

Den budget som togs onsdagen den 24 november innebär att staten åter satsar på hivfrågor. Det föreslås en förstärkning med 75 miljoner på det utgiftsområde i statsbudgeten som rör hiv. Beslutet innebär även att det skall tas fram en ny hivplan.

-Det är bra att det sker en förstärkning när det gäller arbetet med hiv. Under flera år har möjligheterna att bedriva verksamhet minskat i takt med kostnadsutvecklingen i samhället, säger Sören Juvas, ombudsman på Hiv-Sverige.

Ökningen kommer att ske stegvis. 2022 förstärks arbetet med 25 miljoner, 2023 med 50 miljoner och 2024 med 75 miljoner.

De statliga medlen för att arbeta med hiv har legat still sedan 2006 bortsett från den radikala neddragningen 2016 då anslaget under en period halverades.

-Nu är det viktigt att dessa medel används på ett sådant sätt att det gynnar personer som lever med hiv, säger Sören Juvas.

I den budget som riksdagen beslutade om ligger också en satsning på HPV-vaccinering. Den satsningen riktar sig dock enbart mot kvinnor.

-Vi vet idag att HPV-virus orsakar cancer hos kvinnor, män och transpersoner. Vi vet att personer som lever med hiv i större utsträckning än befolkningen i övrigt drabbas av den cancerformen. Därför måste vaccineringen nå även dessa grupper, säger Sören Juvas, ombudsman på Hiv-Sverige.