11 dec 2012

Hiv-Sverige beviljas projektbidrag från Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen beviljar 28,4 miljoner i projektbidrag. Bland de 50 ideella projekt som får dela på summan finns Hiv-Sverige som ska undersöka behovet av en egen plattform för unga som lever med hiv.
>> Läs Ungdomsstyrelsens pressmeddelande här <<