23 nov 2021

Hepatitbussen

22-29 november europeisk testvecka

Den europeiska testveckan är en europeisk testningskampanj för hiv och hepatiter. Syftet är att uppmuntra till testning och öka kunskapen om fördelarna med tidig testning.

Sedan den 7:e Juli 2021 så rullar Hepatitbussen på Stockholms gator.

I bussen finns möjlighet till snabbtest för hiv och hepatit C, och i de fall där det är aktuellt erbjuds ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C.

Hepatitbussen stannar på olika hållplatser inom Stockholms län alla vardagar. Det är bara att komma på drop-in besök. Ingen bokning behövs och på hemsidan www.hepatitbussen.se kan du kolla körschemat och se var bussen befinner sig just nu.

Målet är att hitta, testa och behandla människor som lever i samhällets utkanter och står utan vårdkontakt och drivs av sjukvårdspersonal från Karolinska Universitetssjukhuset i sällskap av personal från Brukarföreningen Stockholm , de med egna erfarenheter av ett liv på gatan och Convictus personal med lång erfarenhet av arbetet med hemlösa.

Bussen är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Oriola, MSD, Brukarföreningen Stockholm samt Convictus, och innebär en ökad satsning för att nå utsatta grupper och eliminera hepatit C.

Du når hepatitbussen på mobilnummer 070-810 81 63.