Heders-Red Ribbon är en utmärkelse som delas ut av Hiv-Sverige årligen, oftast i anslutning till International AIDS Candlelight Memorial Day i maj. Utmärkelsen instiftades 2005 i samband med Hiv-Sveriges 15-årsjubileum. Utmärkelsen tilldelas en person, förening eller företag som under det föregående året har gjort något betydelsefullt för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Utmärkelsen består av en medalj i guld och granater designad och tillverkad av Michaela de la Cour samt ett diplom.

De som mottagit utmärkelsen Heders-Red Ribbon genom åren är:

2020 – Filmregissör Staffan Hildebrand

Hiv-Sverige tilldelar 2020 års Heders Red Ribbon till filmregissören Staffan Hildebrand. Staffan har med mod, insikt och nyfikenhet dokumenterat en av vår nutids största pande­mier. Det unika med film som konst är att Staffan har gjort det möjligt att omsätta statistik och siffror till mänskliga levnadsöden. Han har gett sjukdomen ett ansikte och möten med människor som berör.

2019 – Sjuksköterskan Ronnie Ask

Med genuint intresse hjälper Ronnie alla han möter genom att vara lyhörd och med varmt hjärta lyssnar, förklarar och ger svar på alla frågor. Framför allt är han en medmänniska där de han möter känner förtroende och trygga med att vara sig själv. Ronnies kunskap är en källa till inspiration som han gärna delar med alla som vill lyssna.

2018 – The WAD-Girls

The WAD-Girls har sedan starten 2003 med hårt arbete och stor glädje synliggjort hiv och samlat in medel som oavkortat gått till personer som lever med hiv. Deras osjälviska insats har hjälpt ett oräkneligt antal människor till en bättre livskvalité och vardag.

2017 – Professor Anders Sönnerborg

År 1983 började han som nyutbildad läkare på Roslagstulls infektionssjukhus där han mötte några av de första patienterna med aids i Sverige. Sedan dess har han outtröttligt arbetat med hiv, som läkare, forskare och aktivist. Han har genom sitt arbete och engagemang varit med och skapat ny kunskap som starkt bidragit till att förbättra levnadsvillkoren och livskvalitén för personer som lever med hiv.

2016 – Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin

För sin kontroversiella, starkt unika och visionära bildkonst förmedlat ett ställningstagande för hiv, och till förmån för personer som lever med hiv, på ett sätt som ingen annan har gjort. Genom hennes insats har hiv aktualiserats och uppmärksammats inom kultursverige och banat vägen för ett paradigmskifte för hur hiv porträtteras i Sverige – ett arbete och ett engagemang som är lika ihärdigt och beständigt som hennes bilder.

2014 – Professor Jan Albert

För sin forskning på hivviruset och för att med sin rapport ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” visat att personer som har en välinställd behandling inte överför hiv.

2013 – Författaren Jonas Gardell och Riksdagsledamoten Barbro Westerholm

För att de har under lång tid och med stort mod sagt, gjort och uttalat det som andra inte vågat.

2012 – Aktivisten Steve Sjöquist

För att under många år ha spridit kunskap och förståelse samt synliggjort hivpositiva.

2011 – Aktivisten Hans Nilsson

För sitt arbete med ökad livskvalitet och hivpositivas rättigheter.

2010 – Anna Maria Sörberg

För sitt arbete mot kriminalisering genom boken ”Det sjuka”.

2009 – Walter Heidkampf

För hans kamp mot diskriminering.

2008 – Musikern Andreas Lundstedt

För synliggörande av hivpositiva.

2007 – Kurator Christina Ralsgård

För hennes arbete med barn och unga.

2006 – Sprututbytesprogrammet i Malmö

2005 – Överläkare Pehr-Olov Pehrsson

För hans insatser inom spermatvätt.

Hiv-Sveriges styrelse beslutar om vem som skall tilldelas utmärkelsen. Förslag på kandidater till utmärkelsen mottages tacksamt från våra medlemsföreningar, deras medlemmar samt från enskilda medlemmar i Hiv-Sverige. Förslag kan skickas till info@hiv-sverige.se