15 sep 2021

Generationsöverskridande samtal om hiv på Malmö Konsthall arrangerat av Positiva Gruppen Syd

I Malmö Konsthall mötte Linda, Simon och Steve åhörare i C-salen för att samtala om hiv över generationer. Samtalet gav en övergripande bild av hiv över tid och hur det är att både leva med och leva nära hiv. Panelen diskuterade bland annat sitt första möte med hiv och delade med sig av sina egna erfarenheter från olika tidsepoker. Panelsamtalet var en del i samarbetet mellan Malmö Konsthall och Positiva Gruppen Syd och arrangerat i samband med utställningen ”Leonilson – Drawn: 1975–1993” av José Leonilson som finns att beskåda fram till den 10 oktober.

Till samtalet