04 jun 2021

Gällande hemsidan

Hiv- Sveriges hemsida har inte fungerat som den skall under en tid. Hiv- Sverige har under en tid påbörjat arbete för att göra om sidan i sin helhet.

Fram till dess att det arbetet är färdigt kommer den att fungera minder bra.