12 jun 2017

Felaktig information sprids om Hiv-Sverige

Det har kommit till vår kännedom att det sprids felaktigheter och desinformation i syfte att skada Hiv-Sverige.

En aktör inom hivarbetet har genom möten med våra medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare gått ut med information som ger en felaktig bild av Hiv-Sverige. Samma aktör har via möten aktivt försökt övertala våra medlemmar och samarbetspartners att avsluta sina samarbeten med Hiv-Sverige för att samarbeta med dem istället. Denna aktör har aktivt försökt utmanövrera Hiv-Sverige och hindra oss från att genomföra vårt uppdrag att förbättra levnadsvillkoren för personer som lever med hiv.

Det är både beklagligt och ledsamt att en aktör väljer att agera på det här sättet. Vi på Hiv-Sverige anser att dessa typer av handlingar är förkastliga och vi tar helt avstånd från den här typen av agerande, det går emot vårt sätt att arbeta.

Vi på Hiv-Sverige ser mångfalden av organisationer och aktörer som arbetar med hiv som en styrka som behövs för att komplettera de olika insatser och kompetenser som enskilda organisationer besitter och för att gemensamt nå de nationella målen för hivarbetet.

Vi uppmanar alla att stå upp mot dessa handlingar och säga nej.

För korrekt information om Hiv-Sverige hänvisar vi till vårt kansli eller vår hemsida www.hiv-sverige.se

Hiv-Sverige