30 maj 2018

GDPR – hantering av personuppgifter

GDPR – hantering av personuppgifter

Hiv-Sverige hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR för din säkerhet och trygghet.

Hiv-Sverige behandlar (registrerar, lagrar samt hanterar) personuppgifter (namn, adress och e-postadress) om dig när du använder dig av Hiv-Sveriges kontaktformulär (t.ex. frågor och synpunkter, frågor om beställningar, ansökan om medlemskap, ansökan om nyhetsbrev) eller skickar e-post till Hiv-Sverige.

Hiv-Sverige är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter och hanteringen kommer ske i enlighet med tillämplig lagstiftning.  Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av ditt samtycke (som lämnas när du trycker på ”skicka”-knappen i det aktuella formuläret) med ändamålen att tillhandahålla dig stöd, information, kommunikation, varor, medlemskap eller för att tillhandahålla dig nyhetsbrev. Vid Hiv-Sveriges återkoppling till dig i ditt aktuella ärende kan de ytterligare personuppgifter som du lämnar komma att behandlas för att möjliggöra ovanstående ändamål.

Dina personuppgifter kommer att registreras och lagras i Hiv-Sveriges datasystem och för att hantera ditt ärende kan dina personuppgifter även förekomma i Hiv-Sveriges e-posthantering om görs via mynewsdesk. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Sverige/EU. Personuppgifterna kommer att sparas så länge det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Vid återkallande av ditt samtycke kan Hiv-Sverige inte längre hantera ditt ärende eller kommunicera med dig.

Du kan närsomhelst begära att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig eller begära att felaktiga uppgifter rättas eller, under vissa förutsättningar, raderas. Om du inte vill att dina personuppgifter behandlas kan du när som helst meddela Hiv-Sverige detta. Detta gör du genom att skicka din begäran till info@hiv-sverige.se.

Du har även rätt att rikta klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Läs mer om GDPR på Dataskyddsmyndigheten

 

Dataskyddsombud på Hiv-Sverige är John Krüger

Kontaktuppgifter:

Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm
E-postadress: info@hiv-sverige.se