22 nov 2021

Europeiska testveckan

 

Den europeiska testveckan är en europeisk testningskampanj för hiv och hepatiter. Syftet är att uppmuntra till testning och öka kunskapen om fördelarna med tidig testning.

I Sverige testar vi oss sent, och för att minska spridningen av hiv och hepatiter och att tidigt få behandling är det viktigt med tidig testning.

Läs mer om europeiska testveckan http://www.testingweek.eu/

Läs mer om var du kan testa dig https://hiv-sverige.se/om-hiv/hivtest/har-kan-du-testa-dig/