29 maj 2019

Ersättning för modersmjölksersättningen

Till vänster: Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige.

Enligt regelverket kring smittskydd får kvinnor som lever med hiv inte amma då det finns en liten risk för att hiv ska överföras via bröstmjölken. Barnen får istället modersmjölksersättning, men den kostanden får mamman eller familjen stå för själv. Hiv-Sverige uppmanar alla landsting att främja rätt och hälsa och täcka kostnaden.

 

Som en del av smittskyddet kring att minska risken för att hiv ska överföras får mammor som lever med hiv inte amma. Smittskyddet i varje landsting ska täcka alla kostnader som är förknippade med att minska risken för att hiv ska överföras, men trots det ges ingen ekonomisk kompensation för kostnaden för modersmjölksersättning.

— Jag tycker att det är fruktansvärt, i och med att man enligt svensk lag inte får amma så tycker jag inte att man ska få stå för den kostnaden själv, säger Josefin som lever med hiv.

Det blir en stor kostnad för den enskilda mamman eller familjen, men en liten kostnad för landstingen, det handlar om några få mammor och barn.

— Det blir ju en kostnadsfråga för dem som kanske inte har råd, det är inte jättebilligt. För oss blev det ungefär 6000 kronor på ett år, utan att räkna in annan utrustning du behöver köpa, berättar Josefin.

Behandlande läkare ska erbjuda den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för överföring av hiv och det borde vara en självklarhet att även modersmjölksersättning inkluderas i detta. Det finns andra omständigheter och tillstånd hos mammor som gör att de inte kan eller bör amma, men skillnaden är att det finns en tvångslagstiftning som styr över amningen för mammor som lever med hiv. Utifrån de regler som finns i dagsläget är det inte ett tillåtet alternativ att amma och då anser vi att Smittskyddet även ska täcka kostnaden för modersmjölksersättningen.

I Region Stockholm har hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu gett klartecken för Astrid Lindgrens barnsjukhus att börja ge ut fri modersmjölksersättning till barn som föds av kvinnor som lever med hiv. Vi på Hiv-Sverige uppmanar alla landsting att följa Stockholms goda exempel, för att minska ojämlikheten och främja hälsa och rätt.

Christina Franzén
Ordförande på Hiv-Sverige