12 sep 2017

Enkät om informationsplikten

Folkhälsomyndigheten bjuder in alla som lever med hiv att dela med sig av sina erfarenheter. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur behandlande läkare ger förhållningsregler när den som lever med hiv har en välinställd behandling.

Genom att svara på frågor om vilka förhållningsregler som du fått, till exempel kring hur och när du ska informera andra om att du lever med hiv, får vi veta vilka råd som ges från läkare till patienter idag. Dina svar är helt anonyma och kan inte spåras till dig.

Enkäten är digital och finns tillgänglig fram till och med 30 september. Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att komma till enkäten