15 maj 2014

En annan horisont

Sexarbete och hiv/STI -prevention ur ett peer-perspektiv.

Hiv-Sverige kontaktade Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) 2011 och föreslog ett gemensamt projekt med syfte att ta fram en metod för hiv/STI-prevention för sexarbetare baserad på ”peer to peer”-metoden. Rose Alliance tackade ja till förslaget och här finns rapporten som är resultatet av behovsanalysen. Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten här!