08 apr 2014

Din berättelse behövs!

Positiva Gruppen Väst har startat arbetet med en vittnesbank. Vi vill samla in erfarenheter av att leva med hiv. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist.

Vittnesbanken byggs upp av personliga erfarenheter som görs anonyma. Vem du är kommer alltså inte att synas i arbetet utåt och jag har självklart tystnadsplikt. Det är viktigt att alla röster hörs, oavsett hur öppen var och en är med sin hivstatus.

Dina erfarenheter är betydelsefulla,  även om du tänker att du inte har något särskilt att berätta. Lever du med hiv och vill vara med? Eller vill du helt enkelt veta mer om projektet? Ring mig gärna på 031-14 35 30 eller mejla till jenny.skanberg@pgvast.se

Vänligen /Jenny Skånberg


Positiva Gruppen Väst

– en mötesplats för personer berörda av hiv
med fokus på stöd och rättigheter