05 aug 2020

Det var en turbulent tid där hiv fortfarande beskrevs med många braskande rubriker i media.

Mitt namn är Andreas Berglöf. Jag jobbade som ombudsman på Hiv-Sverige mellan 2001-2011, eller RFHP (Riksförbundet för hivpositiva) som det hette mina första år.

Som nyanställd kastades jag ganska omgående in i olika mediala sammanhang då frågor om brott och straff var högaktuella. Jag hade även förmånen att delta i ett stort FN-möte i New York som tog fram den fösta globala strategin för hiv och aids.

Bild från FN:s generalförsamling. På bild syns från vänster Lennart Hjelmåker Hiv- ambassadör, okänd person, Ylva Johansson ansvarig minister, Andreas Berglöf.

Det var olika ”hivmän” som figurerade och som beskrevs medvetet ha överfört hiv till andra personer.

Stämningen var stundtals hätsk och kunskapsnivån hos allmänheten var ganska låg om vad hiv är och hur det överförs mellan människor.

Jag och Hiv-Sverige arbetade också rätt mycket med att över huvud taget få våra röster hörda i olika sammanhang. Det fanns många som hade åsikter om hur personer som lever med hiv skulle leva sina liv på bästa sätt, inte minst för att inte utsätta andra för risk för överföring. Däremot var intresset ganska svalt för att faktiskt höra personer som lever med hiv och ta del av deras egna erfarenheter och synpunkter.

Mycket har hänt sen dess som tur är, men vägen har varit lång. Idag har vi mycket bättre information och kunskap om medicinering och hur hiv överförs och inte. Den kunskapen har också lett till att situationen för personer som lever med hiv har förbättrats. Stigma och diskriminering har minskat och livskvaliteteten har ökat. Även de rättsliga brottsfallen har minskat, för att inte säga nästan helt försvinna, idag. Så också fallen med tvångsisoleringar. Även stödverksamheten och samarbetet med andra organisationer har förbättrats och personer som lever med hiv, och dess företrädare, har en helt annan position idag i hivpreventionen.

Hiv-Sverige är, och har alltid varit, viktig för personer som lever med hiv. Just nu går mycket av arbetet ut på att ytterligare förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Det utifrån den unika erfarenhet man själva har och inte utifrån vad andra tycker och tänker. Hiv-Sveriges nytta och kunskap går inte att underskatta och där fortsätter organisationen och dess medlemmar att spela en mycket viktig roll. Inte minst för att fortsätta påverka andra om de specifika problem och utmaningar som finns och som kan uppstå. Det är en unik roll som har svårt att axlas av andra på samma sätt.

 

Andreas Berglöf

Ombudsman Hiv- Sverige 2001- 2011