18 mar 2022

Det är med glädje vi välkomnar Simon Blom tillbaka till Hiv-Sverige

1 april tillträder Simon Blom som Ombudsman på Hiv-Sverige.

Många av er känner till Simon Blom som en del av Hiv-Sveriges paraply. Simon började som hiv-aktivist redan för 10 år sedan genom radioprogrammet “Ligga med P3”. Därefter satt han en mandatperiod i RFSL’s förbundsstyrelse och efter sina socionomstudier anställdes han 2014 som projektledare för Hiv-Sveriges ungdomsprojekt som fick namnet No.Big.Deal. Projektet ämnade att bygga ett säkert online community för unga som lever med hiv, och lyckades på samma gång bidra till en organisatorisk föryngring i många organisationer i Sverige. Sedan 2016 har Simon arbetat som verksamhetsutvecklare för vår medlemsorganisation Positiva Gruppen Syd. Under dessa åren har han även varit representant genom Hiv-Sverige både i styrgruppen på InfCare HIV, Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd, samt som ledamot i Hiv-Norden.
Med Simon får vi en stark förankring med målgruppen, som blir en extra förstärkning gentemot våra medlemsorganisationer. Han har varit pådrivande i flera förändringsprocesser kring hur vi idag arbetar med hiv i Sverige, med utgångspunkt från personer som lever med hiv. Genom en stark röst och med en stor organisatorisk kompetens ser vi fram emot att välkomna Simon som en del av teamet hos oss på Hiv–Sverige.

“Jag ser flera områden vi kommer kunna bli stärkta i, som jag tror på sikt kan göra livet bättre, öppnare och mer inkluderat för oss som lever med hiv i Sverige” Simon Blom