04 nov 2021

Delta i en undersökning om stigma, diskriminering och hiv

Nu genomförs den första breda Europeiska undersökning  om stigma, diskriminering och hiv.

Syftet med undersökningen är att fråga de som berörs om deras erfarenheter av stigma.  Att eliminera stigma och diskriminering för personer som lever med hiv är ett centralt mål som ska nås till år 2030.

Att det är personer som lever med hiv som berättar om sina erfarenheter är helt centralt. I en del av länderna där undersökningen genomförs delar inte hiv-organisationerna de egna myndigheternas rapportering.

 

Undersökningen genomförs i hela Europa och Centralasien. Resultatet av undersökningen kommer att visa hur det ser ut i hela regionen. Det kommer också att visa på hur det ser ut i olika länder.

Undersökningen kommer också att upprepas periodiskt för att vi skall få kunskap om det sker någon förändring i sak.

Det tar tio minuter av din tid att fylla i.

 

Undersökningen är framtagen av Aids Action Europe, European Aids Treatment Group och European Center for disease and prevention and control. 

 

Länk till  undersökningen