17 mar 2021

Dags att nominera till Hiv-Sveriges styrelse 2021!

Dags att nominera till Hiv-Sveriges styrelse 2021!
Är du en person som känner att du har många frågor kring hiv eller att leva med hiv och vill att det ska hända något? Engagera dig genom uppdrag och nominera dig till Hiv-Sveriges styrelse så du kan vara med och påverka frågor kring att leva med hiv och hiv allmänt i Sverige.
Vi söker ledamöter eller ersättare till styrelsen.
Uppdraget är som ledamot 2 år eller som ersättare på ett år.
Elisabeth Flodin som nu är Vice ordförande kandiderar till ordförande posten har suttit i ett år i Hiv-Sveriges styrelse och säger så här om att sitta i styrelsen:
”Det är kul och engagerande att påverka situationen i samhället för oss som lever med hiv och driva frågor som rätten till bra vård, bra bemötande och minska stigmat”
Var med och påverka för att göra livet bättre för oss som lever med hiv!
Samtliga medlemmar har nomineringsrätt, medlemsföreningar och enskilda medlemmar.
Sista nomineringsdag är 29 mars
Årsmötet är den 24 april
Nominera kandidater till följande mailadress:
Malin Falknert,
malin.falknert@hiv-sverige.se
Har du några frågor maila Malin som vidarebefordrar till oss i valberedningen.
Hälsningar Valberedningen
genom Joakim Berlin Valberedningens sammankallande.
Kan vara en bild av en eller flera personer och inomhus