Pressmeddelande


Val 2022 – Vad säger riksdagens ledamöter om hiv?
08 sep 2022

Val 2022 – Vad säger riksdagens ledamöter om hiv?

På söndag går Sverige till val. I riksdag, region och kommuner tas varje år beslut som påverkar det hivpreventiva arbetet och stödet för personer som lever med hiv. Med hjälp av Novus har vi frågat 149 riksdagsledamöter från alla de åtta riksdagspartierna genom att ställa frågor kring nedanstående teman. 1. Hösten 2021 togs beslut om att budgeten för 2022 skulle öka anslaget för arbete mot...

Läs mer


Den nya medicineringen kommer att förenkla vardagen för personer som lever med hiv
15 jun 2021

Den nya medicineringen kommer att förenkla vardagen för personer som lever med hiv

Från första april 2021 kan alla som lever med hiv få mediciner med en depåspruta. Det innebär att personer som lever med hiv slipper ta tabletter varje dag. Den nya tillgängliga behandlingen fungerar så att du tar två sprutor som ges på sjukhus varannan månad. – Vi på Hiv-Sverige välkomnar den nya behandlingen, säger Elisabeth Flodin ordförande i Hiv-Sverige i en kommentar. – Allt som underlättar...

Läs mer


Hiv-Sverige tilldelar 2020 års Heders Red Ribbon till filmregissören Staffan Hildebrand
23 nov 2020

Hiv-Sverige tilldelar 2020 års Heders Red Ribbon till filmregissören Staffan Hildebrand

Staffan har med mod, insikt och nyfikenhet dokumenterat en av vår nutids största pandemier. Det unika med film som konst är att Staffan har gjort det möjligt att omsätta statistik och siffror till mänskliga levnadsöden. Han har gett sjukdomen ett ansikte och möten med människor som berör. Staffan Hildebrand gjorde sig känd på 1970-talet som nyhetsreporter för Aktuellt i slutskedet av Vietnamkriget. Mest känd för...

Läs mer28 feb 2020

Krav på förändrad smittskyddslag!

Idag behandlar socialutskottet frågan om informationsplikten och hiv i smittskyddslagen. Vi från Hiv-Sverige uppmanar utskottets ledamöter att ta ställning för en förändring, säger Christina Franzén, ordförande i Hiv- Sverige. Vi anser att dagens politiker skall stifta lagar utifrån den verklighet som idag råder. Så är inte fallet med nuvarande smittskyddslag. Det har länge funnits kunskap att personer som lever med hiv och som har adekvat...

Läs mer13 feb 2020

En viktig seger för alla som lever med hiv.

Idag har socialutskottet tagit beslut om att utreda frågan om hiv kopplat till informationsplikten. Beslutet innebär att socialutskottet föreslår att regeringen skall göra en översyn av lagen och att översynen skall göra en analys om smittskyddslagen fyller sitt syfte när det gäller informationsplikten för hivpositiva. -För oss i Hiv- Sverige är det här en stor seger. Vi har kämpat hårt för den här förändringen. Säger...

Läs mer


Hiv-Sverige lanserar hemsidan: Leva livet med Hiv
10 jan 2020

Hiv-Sverige lanserar hemsidan: Leva livet med Hiv

Hiv-Sverige har under tre års tid arbetat med ett nationellt äldreprojekt var syfte är att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Resultatet av arbetet presenteras nu på en egen hemsida www.leva-livet.se Hemsidan vänder sig till alla som är berörda av hiv. Det handlar om människor som lever med hiv, närstående samt till yrkesverksamma inom vård och omsorg. -Arbetet som Hiv-Sverige...

Läs mer18 dec 2019

​Hiv-Sverige rekryterar ny ombudsman från hbtq-community!

Sören Juvas, som närmast kommer från HBT-Socialdemokrater Sverige som förbundsordförande är även internationellt certifierad missbruksrådgivare samt aktivist i hbtq-frågor, och nu ombudsman på Hiv-Sverige. Sören Juvas är ny ombudsman på Hiv-Sverige har arbetat med hiv på olika sätt sedan tidigt 90-tal. – Hiv och aids var inte något som skedde då, det sker fortfarande. Politiker och andra makthavare som tar okloka och ogenomtänkta beslut var inte...

Läs mer