29 mar 2017

Candlelight Memorial Day Conference & Heders-Red Ribbon 2017

Candlelight2017

Välkommen till en halvdagskonferens med efterföljande utdelning av utmärkelsen Heders-Red Ribbon och mingel. Temat för året är nyckelgruppen migranter och årets Heders-Red Ribbon tilldelas professor Anders Sönnerborg.


Plats: Hiv-Sverige, Tjurbergsgatan 29, Stockholm
Tid: Fredag den 19 maj kl. 13.00-17.00
Föranmälan: Senast tisdagen den 16 maj via formuläret här.


Preliminärt program:

13.00-13.15 Introduktion

13.15-14.00 Det epidemiologiska nuläget i Sverige och Europa, Maria Axelsson

14.00-14.45 Hivpositiva migranters upplevelse av bemötandet inom vården, Manijeh Mehdiyar

14.45-15.00 Bensträckare

15.00-16.00 Prisutdelning med föreläsning av Anders Sönnerborg

16.00-17.00 Mingel och fika

 

Ett uppdaterat program skickas ut innan konferensen.


Välkommen!