22 jan 2013

Bli medlem i Hiv-Sverige!

 

Alla kan bli medlem i Hiv-Sverige!

Du som är hivpositiv kan ansöka om enskilt medlemskap i Hiv-Sverige oavsett om du är medlem i någon av våra medlemsföreningar eller inte. Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 100 kr per år.

Läs mer om enskilt medlemskap här!

 

Enskilda personer, oavsett hivstatus, och juridiska personer (företag) kan genom att bli stödjande medlem i Hiv-Sverige visa sin solidaritet med hivpositiva i Sverige samt hjälpa oss i arbetet med att underlätta livet och förbättra villkoren för det växande antalet personer som lever med hiv i vårt land.

Läs mer om stödjande medlemskap här!