16 apr 2020

Årsmöte 2020

Hiv-Sveriges årsmöte 2020 kommer att genomföras digitalt söndagen den 19 april med start klockan 10.

Handlingar till mötet har tidigare skickats ut digitalt.

Mer information om hur du kan delta ges av Malin Falknert.