02 jun 2020

Allt du vill veta om chemsex

Frågor och droger och sex är ett allvarligt tema och på senare år har termen Chemsex dykt upp allt mer.

Hiv- Sverige har väljer nu att att lansera en serie videos i föreläsningsformat för att sprida kunskap. 

Chemsex handlar om att ta droger för att stimulera sexlivet. Chemsex är inte något som enbart sker utomlands utan det är något som folk ägnar sig även i Sverige. Droger och sex har alltid haft gemensamma beröringspunkter. Det är något som både kvinnor,  män och personer som väljer att inte definiera sitt kön ägnar sig åt. Det är personer som lever med hiv och personer som lever utan hiv. För en del är det helt enkelt ett sätt att leva.  

Det går att förebygga många av de problem som kan uppkomma när personer ägnar sig åt chemsex. Studier från Storbritannien visar på att för såväl den enskilde som för samhället, är det en stor vinst i att förebygga negativa konsekvenser av Chemsex innan det har kommit att bli ett socialt och hälsoproblem för den enskilde och i förlängningen ett samhällsproblem. 

Vi vet att det saknas kunskap om chemsex både i gruppen användare, inom vården och bland beslutsfattare. 

Vi har därför valt att ta fram ett enkelt material i form av enkla videofilmer.  

Vi har valt att låta Stuart Fenton berätta på ett rakt och enkelt sätt vad chemsex är. 

Stu är klinisk psykoterapeut med egen erfarenhet av tillfriskna från kemiskt beroende och kunnig i frågan om chemsex. 

 Hiv-Sverige menar att alla som väljer att använda droger skall veta vad det är de stoppar i sig. 

HIv-Sverige anser att hälso och sjukvården måste utbildas i chemsex.  Våga ta upp frågor som handlar om drogvanor och sexuella möten. Det handlar om att ställa de rätta  frågorna till patienterna. 

Vi menar också att beslutsfattare måste uppmärksamma chemsex i tid och att finns kompetens om personer behöver hjälp. 

Det är en serie om fyra filmer som belyser frågan om droger sex och hiv. Se första avsnittet med Stu här:

Du kan även se hela serien direkt på Youtube ChemSex Knowledge Series with Stuart Fenton

Har du funderingar eller synpunkter, kontakta oss på info@hiv-sverige.se

 

Informationssatsningen sker i samverkan mellan Hiv- Sverige och Positiva gruppen Syd med finansiering av GSK.