05 jun 2021

40 år med aids och hiv

Det är 40 år sen den första officiella rapporten AIDS kom. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) rapporterade om fall med ovanliga lunginfektioner hos fem homosexuella män i Los Angeles.

Rapporten var den första av många som  beskrev det virus som kom att  förändra världen i grunden.  Ett virus som påverkade hela generationer och  samhällsstrukturer världen över.

Elisabeth Flodin

– Det är få saker som förändrat världen så mycket som hiv, säger Hiv-Sveriges ordförande Elisabeth Flodin  i en kommentar. Vi kommer alltid att minnas de vars liv togs av daga av viruset och hylla de hjältar som gick före i kampen mot viruset.

Vi som idag lever med hiv har ett ansvar att aldrig sänka garden. Att ständigt säkerställa att det finns adekvat vård och behandling, tillgång till testning och motverka stigmatisering av personer som lever med hiv. På samma sätt skall vi aldrig acceptera att det är ett arbete för enbart personer som lever med hiv. Ansvaret för att fortsätta kampen mot viruset är en kamp för alla oavsett hivstatus.

Den som tror att frågan är löst i vårt eget land har fel.

Idag är en dag att minnas.

Det är också en dag att samla kraft och energi för det fortsatta arbetet.