19 nov 2020

Studie om nytt hiv- läkemedel

Tidskriften Nature publicerade för en tid sedan en studie om ett nytt läkemedel mot hiv som är tänkt att ge långtidsverkande effekt.

Om läkemedlet visar sig fungera innebär det i praktiken att personer som lever med hiv enbart  kommer att behöva ta medicinen med en eller par månaders mellanrum.