27 sep 2016

Karriär kan vara svårt för hivpositiva

Karriär kan vara svårt för hivpositiva

“Peter Månehall, ombudsman på Hiv Sverige, är en av de som kämpar för hivpositivas rättigheter. Sentry.nu  frågar honom om vad han tycker om att hivpositiva riskerar bli diskriminerade i arbetslivet t.ex. genom hur en fråga i en rekryteringsblankett är formulerad.

– Behöver man berätta om man lever med en kronisk sjukdom? Är det relevant för rekryteringsnämnden att veta om hen har en kronisk sjukdom som hiv i sin allmänna hälsodeklaration? Att formulera en fråga på detta sätt känns diskriminerande och personer som tänker söka till utbildningen känner sig exkluderade direkt. I en personlig intervju kan man om det är nödvändigt ha ett bra bemötande och prata om detta på ett mer professionellt sätt.” Säger Peter Månehall i intervjun med Sentry.nu.

Läs artikeln på sentry.nu