18 dec 2019

​Hiv-Sverige rekryterar ny ombudsman från hbtq-community!

Sören Juvas, som närmast kommer från HBT-Socialdemokrater Sverige som förbundsordförande är även internationellt certifierad missbruksrådgivare samt aktivist i hbtq-frågor, och nu ombudsman på Hiv-Sverige.

Sören Juvas är ny ombudsman på Hiv-Sverige har arbetat med hiv på olika sätt sedan tidigt 90-tal.

– Hiv och aids var inte något som skedde då, det sker fortfarande. Politiker och andra makthavare som tar okloka och ogenomtänkta beslut var inte något som skedde bara då utan sker fortfarande, säger Sören Juvas, ombudsman på Hiv- Sverige.

– Det sker i andra länder och det sker i Sverige. Vi har alla ett ansvar att se till att erfarenheter vi fått och strider vi vunnit inte går förlorade. Vi kan inte fortsätta kämpa med rädslan som enda drivkraft. Det är ett arbete som måste göras med lust till livet, och en lust till att leva fullt ut, säger Sören i en avslutande kommentar.

Rollen som ombudsman på Hiv-Sverige innebär att företräda organisationen. Uppdraget innebär även att arbeta med påverkansarbete, skapa opinion kring och synliggöra hiv i Sverige bland beslutsfattare som hos befolkningen – i arbetet med att stärka rättigheterna för alla personer som lever med och berörs av hiv i Sverige.

– Styrelsen välkomnar Sören Juvas som ny ombudsman på Hiv- Sverige och vi ser fram emot den förnyelse som ett skifte av ombudsman innebär, säger Christina Franzén, ordförande på Hiv-Sverige.

Sören har en lång erfarenhet inom rättighetsfrågor och civilsamhället. Han har bland annat varit förbundsordförande för RFSL, styrelsemedlem i Centrum mot rasism, suttit i Equals övervakningskommitté, ILGA Worlds styrelse samt adjungerad i Socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelse.

Vid frågor, kontakta:
Malin Falknert, verksamhetschef malin.falknert@hiv-sverige.se
Sören Juvas, ombudsman soren.juvas@hiv-sverige.se